Vinarstvo Andlovic

rdeče vino, trta Cabernet SauvignonRdeča vina vinarstva Andlovic: Cabernet Sauvignon.

Rdeča vina so narejena iz temnih sort grozdja. Na splošno je pitje rdečih vin v zmernih količinah lahko tudi zdravju koristno. Številne raziskave so pokazale, da rdeča vina zaviralno vplivajo na nastanek in razvoj bolezni ožilja in posledično tudi srca.

Med rdečimi vini največkrat najdemo Cabernet Sauvignon, Merlot, Barbera, Syrah in Modri Pinot, v Sloveniji pa so pogosta in poznana rdeča vina še Refošk, Teran, Metliška črnina in Modra Frankinja.

Tudi pri rdečih vinih so pomembni pogoji rasti, ki jih imajo trte iste sorte. Refošk in Teran sta avtohtoni slovenski vini, ki sta narejeni iz iste sorte grozdja trte Refošk. Edina razlika med njima je ta, da trta za vino Teran raste na krasu, za vino Refošk pa na primorskem.

V Sloveniji rdeča vina predstavlja manj kot 40% pridelave vin, saj večji delež predstavljajo bela vina.